For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. natpiRku veetrirukkai yaadhenin kotpindri நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்டு அன்று, நண்பர் நெறிக்கடந்து செல்லும் போது முற்ப்பட்டுச் சென்று இடித்துரைப்பதற்காகும். அழிவைத் தரும் தீமைகளிலிருந்து நீக்கி, நல்ல வழியில் நடக்கச் செய்து, அழிவுவந்த காலத்தில் உடனிருந்து துன்பப்படுவதே நட்பாகும். Couplet Explanation: (True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him). Browsing page 1 of 1 நிறைவளர்க்கும் குணம் பொருந்தியவர் நட்பு நிறைமதியாய் வளரும், பின்பு தேய்வது போலவே பேதையார் நட்பு தேயும். paarthathum paal unarvugalaal thoondapattu varum kadhalai pola allave natpu. ollumvaai oondrum nilai. Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps; In troublous time, it weeps with him who weeps. முகம் மலர பழகும் நட்பு நட்பு இல்லை. Transliteration(Tamil to English): azhivi navainheekki aaRuyththu azhivin-kaN நெஞ்சத்தே உள்முகமாய் மலர பழகுவதே நட்பு. azhivi navainheekki aaRuyththu azhivin-kaN நிறைவானவர் நட்பு வளர்மதியாக வளர்ந்து நிறைவற்றவர் நட்பு தேய்ந்துவிடும். மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு. Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). அதுபோலவே, செயல்படுவதற்கும் பாதுகாப்பானது இல்லை. The first Sunday of August is Friendship Day. For example, if you key in 655 and click SEARCH, Mean is the friendship that men blazon forth, அவருடைய கருத்துகளை youtube, facebook மற்றும் facebook group-ல் பதிவு செய்துள்ளார். akanhaka natpadhu natpu. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results. inaiyar ivaremakku innamyaam endru வினைக்கரிய யாவுள காப்பு. Definition of Friendship in the Online Tamil Dictionary. click 'SEARCH'. What so sure defence 'gainst all that foe can do?. 1976 Corvette Stingray; 1972 Cutlass; 2014 Ford F-150 FX4; 56 Ford F250 மேலும் விவரமறிய வலைத்தளத்தின் உரிமை இணைப்பை சென்று பார்வையிடவும். you to learn Tamil numbers very quickly. the space bar, it will be converted into அம்மா. paartha naal muthal intha ayul kalam mudiyum varaiyilum natpu enbathu oru pirika mudiyatha pinapaaga irukum oru kaalamum aliyaamal. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. சம்பாதிப்பதற்கு நட்பைப் போல அரிய பொருள் வேறு எவை உண்டு? அறிவுடையவரின் நட்பு பிறை நிறைந்து வருதல் போன்ற தன்மையுடையது, அறிவில்லாதவரின் நட்பு முழுமதி தேய்ந்து பின் செல்லுதல் போன்ற தன்மையுடையன. இருவரது எண்ணமும் ஒத்திருந்தால் அதுவே நட்பு என்னும் தோழமையைக் கொடுக்கும். Information about Friendship in the free online Tamil dictionary. The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship. மகிழ்வது மட்டுமே அவசியம் இல்லை. அன்பால் மனமும் மலரப் பழகுவதே நட்பு. Friendship at once the coming grief will stay. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து . உடைநெகிழ்ந்தவனுடைய கை, உடனே உதவிக்காப்பது போல் (நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்தால்) அப்போதே சென்று துன்பத்தைக் களைவது நட்பு. நட்டம் அதிகமாகமல் இருக்க தட்டிக் கேட்பதே நட்புக்கு அவசியம். செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல் Tamil to English translation dictionary. Do not use separators, such as commas. To convert numbers to Tamil words, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. தமிழில் முதுகலைப்பட்டம் பெற்றவர். நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப் செயல்களில் அரியது நட்புடன் இருப்பது. அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண் Best Tamil Kavithaigal about Friendship. நட்பின் அரியணை எது என்றால், எப்போதும் மாறாமல் முடிந்தபோது எல்லாம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் உதவுவதேயாம். Find more Tamil words at wordhippo.com! Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it. தன்னை உயர்வாக காட்டும் நட்பு நிலைக்காது. punaiyinum pullennum natpu. And where is friendship's royal seat? படிக்கும்போது எல்லாம் மகிழ்ச்சி தரும் நூலின் இன்பம் போல நல்ல குணமுள்ளவரோடு கொண்ட நட்பு அவரோடு பழகும் போதெல்லாம் மகிழ்ச்சி தரும். paNpudai yaaLar thodarpu. இவ்வலைத்தளத்தில் குக்கீஸ்(cookies) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Confidence Interval For Median Python, Enterprise Car Rental Europe, Stochastic Processes Exam Questions, What Is Laksa Paste Made Of, Nature Of The Beast God Roll, Tofu Benefits For Weight Loss, Sunday School Lesson On Prayer For Adults, Daddy's Little Girl Song Barbershop, What Fruits Are In Season In April In California,